Beiratkozás 2020

Kedves Szülők!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/21 tanévre történő beiratkozásnál a következőkre hívjuk
fel figyelmüket:
1. Általános iskolai beiratkozás a 2020. április 28-május 15-ig.
2. A SZABAD ISKOLA VÁLASZTÁS mindenki számára biztosított.
3. Ha a körzetileg illetékes iskolába szeretné íratni gyermekét , várjuk a megerősítést, melyet
Kréta e-ügyintézés home lapon lehet megtenni, de csak április 28. után!
4. A Hatvani 5. Számú Általános Iskola körzete megtalálható a https://kir.hu/korzet linken.
5. Ha nem a körzetileg illetékes iskolába szeretné íratni gyermekét, akkor a szülő által választott
általános iskola vezetőjét értesíteni kell 2020. május 15-ig.
Hogyan értesítheti ?
– telefonon: iskola 37/342-123, Kutalik Márta 06/30/367-3032
– email-ben: titkarsag@otossuli.hu
– e-ügyintézés (KRÉTA), DE csak április 28-tól!
Sok szeretettel várjuk a beiratkozó első osztályosokat az ÖTÖS SULIBA!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános
iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos
fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben
a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell
benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség
szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok
a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket
beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra
között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos
ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a
gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába
kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási
helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem
adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon
gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes
általános iskolába szeretnének beíratni.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a
jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy
történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.
Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes
megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III.
25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a
2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat
elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az
„Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény
biztosítja.
3) Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van
lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére A beiratkozás
második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00
óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással
kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a
gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába
kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási
helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem
adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon
gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes
általános iskolába szeretnének beíratni.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési
intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is.
A jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-12 óráig van lehetőség a
Hatvani 5. Számú Általános Iskolában (Hatvan, Szabadság u. 13., Telefon: 06-
37-342-123, vagy 06-30-367-3032, e-mail: titkarsag@otossuli.hu) Tájékoztatjuk,
hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben
bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak
egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PLAKAT2beisk