Közösségi tér

„GYERTEK, GYERTEK, JÁTSSZUNK EGYÜTT!”

Új közösségi teret avattak szept. 25-én, pénteken a Hatvani 5. Számú Általános Iskolában. Az ünnepségen Lestyán Balázs alpolgármester, Szőke Józsefné, a Hatvani Tankerület megbízott igazgatója és Ginczli Lajosné, az iskola igazgatója adta át gyerekeknek a helyiséget. A játszószobává berendezett terem kialakítására a „TÁMOP 3.1.4B Köznevelés az iskolában” program keretében pályázott az iskola. A feltételek teljesítésével több százezer Ft értékben felszerelik a termet különféle társasjátékokkal, játszóeszközökkel és berendezési tárgyakkal. Jelenleg már megérkeztek az asztalok, székek, babzsák-fotelek, padok. A tanévben folyamatosan kapják a játékcsomagokat. Előreláthatólag tavasszal már rendeltetésszerűen használhatják a tanulócsoportok a szobát: játékfoglalkozásokat, klubdélutánokat, vetélkedőket tarthatnak itt. Az iskolai diákönkormányzat vezetősége, a Diáktanács végre állandó és méltó „otthont” kap, ahol havonta összeülhetnek és megbeszélhetik a tagok a diákságot érintő, programokat, felvetéseket, problémákat.

A “TÁMOP 3.1.4B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt teljes egészében Európai Uniós finanszírozásból valósul meg, a célja pedig az országosan egységes színvonalú oktatás lehetőségének, ezen keresztül az ország földrajzilag és gazdaságilag eltérő iskoláiban tanulók esélyegyenlőségének  (kiszámítható, minőségi, igazságos köznevelés) megteremtése. A projekt 2015. november 30-ig tart, eredményei azonban hosszútávon hasznosíthatók. A munka hat modul együttes munkájával valósul meg: Intézmény-fejlesztés, Módszertani innováció, Szervezetfejlesztés, Rendszerszervezés, Partnerség és hálózatosodás, Kommunikáció.

Partnerség és hálózatosodás modul:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kiemelt célja, hogy iskoláiban kiépüljön a nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat. Az együttműködési kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében a KLIK arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy a diákok, a szülők és egyéb partnerek (pl. más iskolák, önkormányzatok, civil és szakmai szervezetek) bevonásával közösségi programokat szervezzenek. A „Köznevelés az iskolában” című projekt keretében a Központ több száz esemény megvalósítását, valamint mobil közösségi terek kialakítását támogatja.

Mobil közösségi terek kialakítása

A KLIK a modul rendelkezésére álló eszközkeretből kétszáz darab, mobil (azaz ideiglenesen is felállítható, udvarra, termekbe is helyezhető) közösségi tér kialakítását lehetővé tevő eszközcsomagot állított össze. A babzsákokat, székeket, asztalt, sport- és társasjátékokat is tartalmazó csomagokat iskolák részére kipályáztatta. A pályázó intézményeknek partnerek bevonására épülő, eseményeket megvalósító közösségi terek kialakítását kellett vállalniuk.

Heves megye minden járásában egy-egy iskola nyerte el ezt a lehetőséget: Hatvan járásból a Hatvani 5. számú Általános Iskola.

„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.„ (Müller Péter)

Kis Ágnes

DÖK-öt segítő pedagógus
Hatvani 5 Számú Ált. Isk.

További képek

Címkék: