Köszöntő

„A példa a leghatékonyabb tanítók egyike,noha szótlanul tanít.”
(Samuel Smiles)

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden látogatót a Hatvani 5. Számú Általános Iskola honlapján!A világháló nyújtotta lehetőség nagyszerű eszköz, hogy leendő és jelenlegi  tanítványainknak, szüleiknek, s ezen kívül minden érdeklődőnek tájékoztatást adjunk  az iskolában folyó sokrétű és színes diákéletről, színvonalas nevelő-oktató munkánk eredményeiről. Reményeim szerint a képekkel színesített oldalak minden korosztály számára élvezetessé teszik a böngészést. Bízom abban, hogy mindenki megtalálja a számára szükséges és hasznos információt.

Iskolánk hitvallása:

Az iskola olyan legyen , ahová örömmel járnak a gyerekek a biztonságos, szerető légkör miatt és büszkék arra, hogy Ötös Sulis diák, ahová szívesen hozzák a szülők a gyerekeiket, mert felkészült, emberséges pedagógusok fogadják őket, családias a légkör, ahová a pedagógusok szívesen járnak dolgozni, mert motiváltnak érzik magukat, harmonikus, nyugodt a légkör.

Úgy vélem a pedagógus és a szülő feladata boldog embert nevelni hittel, szívvel, szeretettel, személyes példamutatással.  Mikor vagyunk boldogok? Ha összhangban vagyunk önmagunkkal és a világgal.

Oktatásunkat a változó világ igényeihez igazítjuk. Így már első osztálytól ismerkednek az idegen nyelvvel (angol,német) és az informatikával a gyerekek.

Mindemellett fontosnak tartjuk , hogy a művészetek terén és a sportban is legyen sikerélményük a tanulóknak. Ezért szabadidejükben választhatnak különböző szakköreinkből: dráma, néptánc, énekkar, rajz, kézimunka-horgolda, labdarúgás, kézilabda, szivacskézilabda,úszás,természetjárás,sakk. Mindezzel hozzásegítjük őket a sokoldalú személyiség kibontakoztatásához.

Kérem kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat! Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat, valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat. S ha felkeltettük érdeklődésüket, arra biztatom Önöket, hogy látogassanak el hozzánk személyesen is.

Tisztelettel: Kutalik Márta

intézményvezető